Wedowe

In 8 blogs stellen we de deelnemers aan het ImpactPlus Groeiprogramma 2020 voor. Ze vertellen meer over hun sociale onderneming en hoe zij bijdragen aan het thema ‘Ongekend talent: van vangnet naar springplank’.

Wat doet jouw onderneming precies?
Ons primaire doel is jonge talenten met een afstand tot de arbeidsmarkt een leerwerktraject aan te bieden, hen tijdens het programma in direct contact te brengen met klanten, en een meer divers medialandschap te creëren. Ons programma is een cross-over tussen maatschappij, cultuur, kunst, media, film, educatie, én werk en inkomen.

“Wedowe biedt jonge talenten met een afstand tot de arbeidsmarkt een leerwerktraject”

Wat is jouw bijdrage aan het thema: ‘Ongekend talent: van vangnet naar springplank’?
Stichting wedowe helpt kwetsbare jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt en kunstvak opleidingen door het verder (laten) ontdekken en ontwikkelen van hun creatieve talenten en (arbeids)vaardigheden en draagt tegelijkertijd bij aan het vergroten van de diversiteit in de mediawereld.