“De toevoegde waarde van onze sociale onderneming voor de maatschappij kunnen uitdrukken”. Dit was één van de meest gehoorde ontwikkeldoelen van de deelnemers van ImpactPlus. De trainingsdag op vrijdag 12 april stond daarom volledig in het teken van impact. De deelnemers hebben de basis gelegd voor de SROI (Social Return On Investment) van hun onderneming met expert-trainer Arjo Mans. Stéphanie van Gerven deelde inzichten over hoe Thuisafgehaald de impact meting toepast in de praktijk en Marleen Jansen van Rabobank nam de ondernemers mee in financiering van zorginnovaties, zoals Social Impact Bonds.

Van 3 naar 12 samenwerkende gemeenten in een half jaar tijd
Als Thuisafgehaald eerder had geweten wat de impact meting voor toegevoegde waarde zou hebben, hadden ze het al veel eerder gedaan – aldus Stéphanie van Gerven, directeur van Thuisafgehaald. Thuisafgehaald won een impactmeting tijdens hun deelname aan HeldCare. Een intensief proces, lichtte Stéphanie toe. Want impact ‘claimen’ en waarde uitdrukken in geld is best ingewikkeld en vraagt om uiterste zorgvuldigheid. Stéphanie benadrukte om bescheiden te zijn bij het claimen van impact: “We hebben er bewust voor gekozen om conservatieve inschattingen te maken van de maatschappelijke effecten.

Stéphanies concrete tip aan de sociaal ondernemers: “Vaak heb je meer impact dan je je in eerste instantie realiseert. Onderzoek de directe en indirecte effecten; lees (wetenschappelijke) studies en coalitieakkoorden, zodat je het speelveld waarin je opereert goed leert begrijpen.”

Transpiratie, tranen en toasten
In de verandering van het zorglandschap zijn innovaties maar al te belangrijk. Daarmee is niet gezegd dat het gemakkelijk is om zorgondernemer te zijn en er zijn vele obstakels onderweg naar opschaling.

“TTT: Tranen, transpiratie en toasten. Je krijgt in sociaal ondernemerschap met alle drie te maken, maar je moet de laatste voor ogen houden. Door zicht op bestaande mogelijkheden, kun je ze slim benutten,” aldus Marleen Jansen, sectorspecialist Gezondheid en Innovatie van Rabobank.

Marleen nam de ondernemers mee in de mogelijkheden die er zijn op het gebied van financiering in verschillende fasen. Van crowdfundingaan de start, tot werken met social impact bonds in vergevorderde fase. Een mogelijkheid om binnen het huidige zorgsysteem te focussen op gezondheidswinst.

Inzicht in impact helpt bij implementatie en opschaling
Na een ochtend vol inspiratie is het tijd om zelf aan de slag te gaan Expert-trainer Arjo Mans van BeBright benadrukt ook het belang van goede impactmetingen voor de organisatie zelf én haar stakeholders: “Het voorspellen, meten en monitoren van maatschappelijke impact wordt steeds belangrijker. Door impact inzichtelijk te maken kunnen innovatieve initiatieven beter worden geïmplementeerd en opgeschaald.”Na de theorie in vogelvlucht, werkten de ondernemers samen aan hun eigen impactmaps in vier onderdelen: input, throughput, output en outcome.

Janet Turkstra van Vraag Elkaar: “Voor ons was het goed om even stil te staan en focus te hebben op wat we precies doen. We hebben veel nieuwe inzichten opgedaan door helder te maken waar toegevoegde waarde zit en voor wie. We gaan op basis van wat we geleerd hebben direct aan de slag met ons materiaal.”

Marnix, co-founder van KOPPL: “Door de impact training hebben we geleerd hoe je je resultaten meet en visueel maakt. Nu maken we onze eigen Impactmap om in één opslag te zien wat de opbrengsten van onze activiteiten zijn.”

Volgende keer: Positionering en marktbewerking
Tijdens de volgende training gaan de ondernemers aan de slag met de positionering van hun onderneming en een marktbewerkingsplan met expert-trainer Ellis Boerkamp.