Spectrum Multimedia & IT

In 8 blogs stellen we de deelnemers aan het ImpactPlus Groeiprogramma 2020 voor. Ze vertellen meer over hun sociale onderneming en hoe zij bijdragen aan het thema ‘Ongekend talent: van vangnet naar springplank’ .

Wie ben je?
Bart Kamp & Peter Kuijpers

Wat doet jouw onderneming precies?
Spectrum Multimedia & IT biedt de mogelijkheid om de individuele unieke talenten bij mensen met autisme te ontdekken en te ontwikkelen. Door het vroegtijdig identificeren van talent en samenwerking met partners in de zorg en bedrijfsleven worden eigenwaarde en zelfstandigheid vergroot.

In de visie van Spectrum Multimedia & IT is het noodzakelijk dat er voor de kandidaat een uniek samenhangend traject wordt geboden. Hierin worden de competenties van deze kwetsbare personen centraal gesteld en wordt samen bekeken welke randvoorwaarden moeten worden gecreëerd om een bijdrage te leveren aan de samenleving. Resultaat is meer zelfvertrouwen, kwaliteit van leven en betaald werk.

“Spectrum Multimedia biedt mensen met autisme in een rustige omgeving dagbesteding of een leer- werkplek”

Wat is jouw bijdrage aan het thema: ‘Ongekend talent: van vangnet naar springplank’?
Bij Spectrum Multimedia & IT komen mensen met autisme (leerplichtigen en jong-volwassenen) met een normaal- en hoger IQ.  Vaak zit men langdurig thuis, gaat niet naar school of heeft men geen werk. Daar waar mogelijk is willen we deze mensen een springplank bieden om een bijdrage te leveren aan de maatschappij en niet meer afhankelijk te zijn van anderen.