In 8 blogs stellen we de deelnemers aan het ImpactPlus Groeiprogramma 2020 voor. Ze vertellen meer over hun sociale onderneming en hoe zij bijdragen aan het thema ‘Ongekend talent: van vangnet naar springplank’ .

Wie ben je?
Saskia Rosmalen

Wat doet jouw onderneming precies?
Onbeperkt aan de Slag werkt aan een inclusieve arbeidsmarkt waar een werkzoekende met een arbeidsbeperking wordt gezien als potentiele werknemer en niet als iemand met een beperking. Dat doet Onbeperkt aan de Slag door het organiseren van ontmoetingen tussen werkzoekenden en werkgevers door het hele land heen. Bij Onbeperkt aan de Slag zelf werken ook alleen maar mensen met een arbeidsbeperking. Zij vormen de helpdesk maar zijn ook de Social impact Spitsen en geven presentaties, workhops, trainingen en participatieadvies in het kader van inclusief werkgeverschap. 

“Onbeperkt aan de Slag organiseert ontmoetingen tussen werkzoekenden met een arbeidsbeperking en werkgevers”

Wat is jouw bijdrage aan het thema: ‘Ongekend talent: van vangnet naar springplank’?
Onbeperkt aan de Slag is het grootste platform van Nederland voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking  en werkgevers die voor deze zeer diverse groep openstaat. Onbeperkt aan de Slag maakt dit talent zichtbaar voor die werkgevers en zorgt daarmee voor een directe link naar werk. Onbeperkt aan de Slag is daarmee de springplank!

[su_spacer size=”50″]