Oefenen.nl

In 8 blogs stellen we de deelnemers aan het ImpactPlus Groeiprogramma 2020 voor. Ze vertellen meer over hun sociale onderneming en hoe zij bijdragen aan het thema ‘Ongekend talent: van vangnet naar springplank’ .

Wie ben je?
Ben Vaske

Wat doet jouw onderneming precies?
Op Oefenen.nl kan iedere (jong) volwassene oefenen met taal, rekenen en internet. Met geld, gezondheid, verkeer, duurzaam wonen en met werk. In eigen tempo en op een laagdrempelige manier. Thuis of onder begeleiding. We ontwikkelen online programma’s in begrijpelijke taal. Aan de hand van video’s, oefeningen, afbeeldingen en audio leer je stap voor stap over een thema. Leerplezier staat bij ons voorop. Bij de meest programma’s haal je een certificaat. Ook dat stimuleert. Thuis oefenen is gratis. Organisaties zoals bibliotheken, gemeenten, welzijnsorganisaties, taalaanbieders en werkbedrijven kopen een licentie. Zo kan iedereen die een zetje nodig heeft, beter meedoen aan de snel veranderende samenleving.  

Wat doet jouw onderneming precies?
Dit is wat we doen: mensen met oefenmateriaal in staat stellen om zelf te leren en een stapje te maken: het stimuleren van mensen om zelf aan de slag te gaan om zelfredzamer te worden of verder te leren. Mensen maken daarbij hun eigen keuzes. Wij gaan uit van wat mensen al kunnen! Dat betekent dat we meer materialen willen maken op diverse domeinen van het leven waar volwassenen dagelijks mee te maken hebben. We willen meer ‘springveer’ dan ‘springplank’ zijn. We appelleren aan het leervermogen van mensen. Door zelfinteresse van mensen in onderwerpen die hun ‘domeinen’ raken, activeren we hen en krijgen ze plezier in leren en komen daarmee zelf tot een volgende stap.