sociale onderneming zorg groei

Mantelaar

In 7 blogs stellen we de deelnemers aan het ImpactPlus Groeiprogramma 2019 voor. Ze vertellen meer over hun sociale onderneming, hoe zij bijdragen aan het thema ‘Samen en niet alleen’ en wat ze hopen uit het Groeiprogramma te halen. 

Wie ben je?
Titiaan Zwart

Wat doet jouw onderneming precies?
We koppelen ouderen aan medisch studenten voor zorg en gezelschap. De studenten worden ingezet ter ondersteuning van de mantelzorger.

Wat is jouw bijdrage aan het thema: ‘Samen en niet alleen’?
Die bijdrage is tweeledig. Onze studenten worden breed ingezet bij ouderen voor allerlei zorg en hulpvragen. Zij zijn er dus vaak en bouwen zodoende een relatie op met de cliënt waardoor deze minder eenzaam is. Ook ondersteunen we de mantelzorger. Die er vaak alleen voor staat en daarbij zijn/haar eigen grenzen overschrijdt. We bieden hen ondersteuning.

Wat hoop je uit het ImpactPlus Groeiprogramma te halen?
Wij zijn op zoek naar meer aansluiting bij de “reguliere zorg”. Doordat het ImpactPlus programma gespecialiseerd is in de zorg en doordat het een initiatief is van de grootste zorgverzekeraar, denken wij dat het programma ons goed kan helpen bij het vinden van deze aansluiting.