ImPower

In 8 blogs stellen we de deelnemers aan het ImpactPlus Groeiprogramma 2020 voor. Ze vertellen meer over hun sociale onderneming en hoe zij bijdragen aan het thema ‘Ongekend talent: van vangnet naar springplank’.

Wie ben je?
Arjan te Wierik

Wat doet jouw onderneming precies?
ImPower ‘(I am Power en I empower’) is een sociale onderneming die werkt vanuit de principes van peer-educatie; leren van gelijken. Met de aanpak, die is gebaseerd op de eigen ervaringen van werkzoekenden (‘wat werkte voor ons wel en wat werkte niet’) en door iedere groep peercoaches in gezamenlijkheid wordt vastgesteld, worden werkzoekenden op een andere, ‘eigen en voor hen herkenbare’, wijze aangesproken. ImPower empowert de peercoaches (voormalige leden van ‘de doelgroep’), de peercoaches empoweren andere werkzoekenden, met als uiteindelijk resultaat duurzame uitstroom naar werk of opleiding. 

Wat is jouw bijdrage aan het thema: ‘Ongekend talent: van vangnet naar springplank’?
ImPower is ontstaan vanuit de veronderstelling dat werkzoekenden waarschijnlijk zelf het beste weten wat voor hen, en daarmee mogelijk ook voor andere werkzoekenden, werkt op het pad naar werk of school. Met ImPower zetten we de ervaring en het ‘ongekend’ en vaak ook bij henzelf ‘onbekend’ talent van de werkzoekende in om hem/haar een nieuw perspectief te bieden, waarmee zij een springplank kunnen zijn voor zichzelf en voor anderen. Vanuit het vangnet van een uitkering naar een baan met perspectief, voor de deelnemer maar ook voor andere werkzoekenden en de maatschappij.